Dönemlik Görevler ve Muafiyet Raporu İşlemleri

Muafiyet Raporu

Görevler bölümü sayesinde, girişimci firmaların görevlerine ait tüm süreçleri yönetebilir ve takip edebilirsiniz. Firmaların Muafiyet Raporlarını oluşturabilmek için sisteme girdikleri Proje İlerlemeleri, Proje Ciroları, Proje Dışı Gelirleri, Proje Giderleri, Muafiyet Bilgileri (KDV,SGK Primi, Gelir ve Kurumlar Vergisi, Personel Gelir Vergisi), Proje Dış Ticaret Bilgileri, Proje Kurum Destekleri, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları,Proje Akademik Yayınları bu kısımdan yönetilmektedir.

Yukarıda bahsedilen görevler tamamlandıktan sonra sistem gerekli kontrolleri otomatik olarak yapar ve görevlerin eksiksiz olması sonucunda Muafiyet Raporunun hazırlanmasını sağlar.

Muafiyet Raporlarının çıktısı ARGEPORTAL üzerinden alınarak yönetime teslim edilir ve ilgili firmanın dönemi kilitlenerek girilmiş veriler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez.

ARGEPORTAL ile ilişkili diğer konular