Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Web Portalı Veri Transfer Modülü

Bakanlık Ar-Ge Web Portalına Veri TransferiARGEPORTAL yazılımında bulunan verilerin bir kısmı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından istenilen ve bu verilerin toplanması amacı ile hazırlanan Ar-Ge Web Portalına hazırlanan web servisler aracılığı ile aktarılmaktadır.

Ar-Ge Web Portalına veri aktarımı yönetim ofisi tarafından kontrol edilmektedir. Aktarımlar yönetim tarafından başlatılmakta olup, istenen sıklıkta ve zamanda yapılabilir.

Yapılan aktarımlar sonucunda eksik bilgi dolayısı ile aktarılamayan verilerin detaylı bir raporu ARGEPORTAL tarafından üretilerek yönetim ekranında gösterilir. Böylece bilgi bütünlüğü sağlanamamış firma,personel, proje veya görev verileri tespit edilmiş olur.

ARGEPORTAL ile ilişkili diğer konular