Uzman - Akademisyen Veri Tabanı

Resim YokTTO ‘ nun akademik danışmanlık, proje yazma hizmetleri gibi taleplere cevap verebilmesi için ihtiyaç duyduğu akademisyen ve uzmanlara ait bilgilerin kaydedildiği ve yönetildiği bölümdür.

  • Özgeçmiş Oluşturma (Eğitim Bilgileri, Çalıştığı Üniversiteler, Görev Aldığı Şirketler ve Projeler, Uzmanlık Alanları, Teknik Kabiliyet, Sektör Çalışmaları, Yabancı Dil Bilgisi, Yurtdışı Deneyimi, Sınavlar, Makaleler, Bildiriler, Yayınlar, Kitaplar )


  • Uzman- Akademisyen Görüşme Formu (TTO hakkındaki görüşlerinin, Görev aldığı proje ve destek bilgilerinin, Verdiği eğitim bilgilerinin, Sahip olduğu mülkiyet hakları bilgileri)Resim Yok

TTOBYS ile ilişkili diğer konular