Kurum ve Firma Veri Tabanı Yönetimi

Resim Yok

TTO ‘nun etkileşim halinde olduğu kurum ve firmalara ait aşağıdaki bilgilerin takibinin yapıldığı ve yönetildiği bölümdür.

  • İletişim Bilgileri
  • Yetkili Bilgileri
  • Muhasebe Bilgileri
  • Ortak Bilgileri
  • Ar-Ge Bilgi Formu
TTOBYS ile ilişkili diğer konular