Fatura Modülü

Fatura Modülü

Fatura girişinin yapıldığı bölümdür.

Bu modül programa girmiş olduğumuz Seri ve Ticari ilan ordinolarının faturalandırıldığı bölümdür.

Seri: Keseceğimiz faturanın seri numarasının yazıldığı bölümdür.

Yıl: Keseceğimiz faturanın hangi yılda kesildiğini gösteren bölümdür.

Tarih: Keseceğimiz faturanın hangi tarihte kesileceğinin gösterildiği bölümdür.

Fiş No: Keseceğimiz faturanın numarasının yazıldığı bölümdür.

Müşteri Kodu: Fatura kesilecek müşterinin kodu

Not: Eğer bu tanımlar müşteri kartında tanımlanırsa bu bilgiler ekrana direkt olarak gelir.

Seri İlan: Müşterinin vermiş olduğu seri ilanlarının çağırıldığı bölümdür.

Ticari İlan: Müşterinin vermiş olduğu ticari ilanlarının çağırıldığı bölümdür.

Masraf: Müşteriye Seri ve Ticari ilan dışında fatura kesilmesi durumda kullanılır.

İskonto: Müşteriye yapılmış olan seri ve ticari ilan ıskontolarının düşüldüğü bölümdür.